جوایز کیفیت محصول :

نظام‌های جوایز کیفیت محصول و سرآمدی کسب وکار در هر جامعه‌ای که شکل گرفته‌اند، با خود ارمغانی چون پیشرفت و بهبود به همراه داشته‌اند. همچنین این جوایز توانسته‌اند با الگودهی به سازمان‌ها، مفاهیم و روش‌های مدیریتی آنها را نیز جهت داده و آن‌ها را بسوی بهبود مستمر و رشد و تعالی سازمانی حرکت دهند.

نمونه‌هایی از اهداف جایزه ملی کیفیت ایران با رویکرد کیفیت محصول  :

افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت کیفیت و ضرورت توجه بیش از پیش به آن در سطح جامعه.

حرکت بسوی نظام مدیریت کیفیت جامع با در اختیار داشتن یک متدولوژی اجرایی علمی.

امکان ارزیابی سازمان‌های کشور بر اساس معیارهای علمی ارزیابی عملکرد با رویکرد مدیریت کیفیت محصول.

امکان خودارزیابی سیستماتیک توسط سازمان‌ها و شناخت نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود با تمرکز و محوریت کیفیت محصول، مقایسه با سایر سازمان‌ها و تشویق سازمان‌ها برای انجام عملیات خود ارزیابی.

امکان شناسایی دستاوردهای موفق سازمان‌ها در زمینه بهبود کیفیت و معرفی آنها به سایر سازمان‌ها به منظور الگوبرداری.

ایجاد انگیزه رقابت در سازمان‌ها برای بهبود دائمی کیفیت (کیفیت محصولات و خدمات تولیدی و فرآیندها) در گروه‌های محصولی ده‌گانه.

شناسایی و معرفی سازمان‌های برتر کشور و تایید و ارج نهادن تلاش سازمان‌ها در راستای بهبود کیفیت محصولات.

افزایش توان رقابت پذیری سازمان‌های کشور در سطح ملی و بین‌المللی و همچنین افزایش سازگاری آن‌ها با بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی.

توجه ویژه به ویژگی‌ها و الزامات اقتصادی حال و آینده کشور و لزوم افزایش کیفیت محصولات و خدمات سازمان در جهت حضور در فضای ملی و بین المللی (صادرات)

جایزه ملی مدیریت پروژه ایران

اولین جایزه ملی مدیریت پروژه ایران در آذرماه 1388 در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران به منتخبین اعطاء شده است

.اهداف جایزه مدیریت پروژه:

  • تشویق و ترغیب تیمهای پروژه برای انجام خودارزیابی و شناخت نقاط قوت و زمینه های بهبود
  • حمایت از مدیریت پروژه حرفهای در راه رسیدن به عملکردی متعالی
  • ایجاد فضای رقابتی سالم میان تیمهای پروژه
  • شناسایی نمونه های برتر مدیریت پروژه در کشور و معرفی آنها
  • دریافت گزارش بازخور جامع از پروژه، نحوه مدیریت و نتایج آن توسط متقاضی

لازم به ذکر است که یک شرکت یا سازمان نمیتواند بیش از دو پروژه را معرفی نماید. تاکنون پنج بار جایزه ملی مدیریت پروژه ایران برگزار شده است .

جایزه تعالی منابع انسانی

جایزه تعالی منابع انسانی ، توسط انجمن منابع انسانی ایران در سال 1387 راه اندازی شده است سازمان های پیشرو هر ساله بر مبنای مدل تعالی منابع انسانی می توانند در فرآیند جایزه تعالی منابع انسانی حضور یابند .
مدل تعالی منابع انسانی با بهره گیری از مدل های تعالی سازمانی ، به همت انجمن مدیریت منابع انسانی ایران و با همکاری و تلاش جمعی از اندیشمندان این حوزه در طول چند سال تحقیق و کار مداوم طراحی و اجرا شده است ، این مدل یک چارچوب جامع مبتنی بر مجموعه ای از ارزشهای محوری ، معیارها و شاخص ها در حوزه منابع انسانی سازمان است که به مدیران منابع سازمانی کمک می نماید با ارزیابی مستمر فعالیتها ، فرآیند و نتایج منابع انسانی سازمان نقاط قوت و فرصت ها را شناسایی و برای بهبود آنها و رسیدن به سازمان یاد گیرنده و توسعه یافته برنامه ریزی نمایند.

سطوح تعالی در جایزه ملّی تعالی سازمانی

سطوح تعالی، سازمان‌ها را در دستیابی به تعالی متمایز می‌کند و میزان موفقیت آنها را در دستیابی به تعالی، نشان می‌دهد. جایزه ملّی تعالی سازمانی، دارای سطوح زیر است:

تندیس‌های بلورین، سیمین و زرّین

تقدیرنامه برای تعالی

گواهی تعهد به تعالی

سازمان‌هایی که به هر یک از سطوح تعالی دست پیدا کنند، می‌توانند از نشان مربوط به همان سطح (نشانهای تعالی) در تبلیغات خود استفاده کنند. دستیابی به هر یک از سطوح فوق به میزان امتیاز کسب شده در ارزیابی بستگی دارد.

سازمان سرآمد سال سازمانی است که تنها برنده سطح تندیس زرین در بالاترین بازه 50 امتیازی در آن سال است. در صورتی که در بالاترین بازه 50 امتیازی بیش از یک سازمان برنده تندیس زرین وجود داشته باشد؛ یکی از این سازمانها، توسط کمیته داوری به عنوان سازمان سرآمد در آن سال انتخاب و معرفی می‌شود.

 پارس تلفن کار _ مهسا ابراهیمی