دهه دوم فعالیت

محصولات شبکه ثابت ، تلفن همگانی هوشمند
در سال 1369 شرکت پارس تلفن کار برنده مناقصه تامین 5000 تلفن همگانی اعتباری از شرکت مخابرات استان تهران گردید و برای اولین بار با یکی از شرکت های بزرگ و مطرح تولید کننده تلفن همگانی ایتالیایی ( URMET ) شروع به همکاری نمود.
ارائه نسل سوم تلفن همگانی کارت اعتباری با سیستم مدیریت مرکزی.
محصولات شبکه ثابت ، PAIR GAIN
با توجه به رشد روز افزون تلفن های ثابت و عیوب شبکه های مسی این شرکت پروژه ( PAIR GAIN ) را آغاز کرد .افزایش ظرفیت یک جفت سیم مسی برای 11 خط ثابت با استفاده از روش ADPCM ، این پروژه با مشارکت یک شرکت مجارستانی به نام Elektronika صورت گرفت.