تاسیس

این شرکت  فعالیت های تولیدی خود را در  سال 1360  با تولید دستگاه های ساده و تحقیق روی سوییچ های مخابراتی آغاز نمود.

 

از ابتدا تمامی دستگاه های تولیدی زیر نظر متخصصان ایرانی و در محل کارخانه این شرکت تولید ، تست و آزمایش شده است.
تمام مراحل تحقیقاتی و تولیدی شرکت بدون استفاده از دانش خارجی و یا مهندسی معکوس تجهیزات خارجی، توسط نیروهای متخصص داخلی طراحی و به مرحله تولید رسیده است.