تلفن همگانی هوشمند :

در سال 1369 شرکت پارس تلفن کار برنده مناقصه تامین 5000 تلفن همگانی اعتباری از شرکت مخابرات استان تهران گردید و برای اولین بار به یکی از شرکت های بزرگ و مطرح تولید کننده تلفن همگانی ایتالیایی ( URMET ) پیوست.

 

Pair Gain 

با توجه به رشد روز افزون تلفن های ثابت و کمبود شبکه های مسی این شرکت پروژه ( PAIR GAIN ) را آغاز نمود .افزایش ظرفیت یک زوج سیم مسی برای 11 خط ثابت با استفاده از روش ADPCM ، این پروژه با مشارکت یک شرکت مجارستانی به نام 77Elektronika صورت گرفت.